Blog entry by Sašo Knez

Anyone in the world

Is posrednih statistik dostopa strežnika Akademije 4 ugotavljam, da so ti blog zapisi precej dobro brani.

Letalska šola Akademija 4 temelji na tem, da razvija posamezne individualne sposobnosti. To pomeni tudi, da v naši letalski šoli posamezniki aktivno pridobivajo priložnosti za svoj napredek. Dobivajo priložnost, da izrastejo in se izločijo iz povprečja. To možnost imajo vsi posamezniki in odpremo jim skoraj vsa področja delovanja šola. Blog ni izjema.

Zato danes z ponosom predstavljam novo kategorijo blog zapisa: gostujoča tipkovnica.

Matic Zamuda

Prvo gostujočo tipkovnico je v roke vzel Matic Zamuda. Mladenič je v fazi samostojnega letenja na ALPHA Trainerju, je študent strojništva ter zavzet član IVAO Slovenija. Tih fant, ki bo dosegel še marsikaj. Zapomnite si ga. Le kdo bi bil bolj na mestu da nam v svojem/našem blog zapisu predstavi spremembe v slovenskem zračnem prostoru, ki se dogajajo letos pomladi?

Nove frekvence povsod, čisto drugače zračen prostor okrog Cerkelj. Se dogaja. Mi pišemo. Matic, štartaj!

NOVE RADIJSKE FREKVENCE

Slovenija je 25.marca letos prešla na 8.33 kHz razmik med letalskimi frekvencami.

Skladno z odločitvami ICAO in Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 1265/2007 in 1079/2012 od 25. marca 2021 ne smemo več v kontroliran zračni prostor, če naš zrakoplov ni opremljen z radijsko postajo, ki ima razmik med kanali 8,33 kHz.

Razmik se je sprva že leta od 1999 začel uveljavljati nad nivojem leta FL245. Cilji in potrebe so narekovali uveljavljanje tudi pod FL245.

Zakaj?

Povečanje števila zračnega prometa znotraj Evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (EATMN) predstavlja večje izzive pri upravljanju tega prometa. Trendi so tako narekovali dodatne razdelitve zračnega prostora in posledično več letalskih radijskih frekvenc v frekvenčnem pasu od 117,975 do 137 MHz.

To je fiksen pas umeščen med frekvenčnim pasom za radionavigacijo in pasom za satelitsko meteorologijo in mobilno telefonijo. Prav s tem razlogom, ker je pas točno določen in umeščen med ostale, ga ne moremo širiti. Več frekvenc v obstoječem pasu pa lahko dosežemo s stiskanjem - to dosežemo z manjšim razmikom. Z uporabo prvotnega 25 kHz razmika med frekvencami možnosti razdelitve niso več omogočale sledenja potreb.

Kot ugotavlja Evropska unija so predhodne pretvorbe sicer zmanjšale frekvenčno prezasedenost, niso je pa odpravile. Številne države članice se zato še vedno soočajo z vse večjimi težavami, pri zadovoljevanju potreb. Slovenija je z implementacijo sledila evropskim odločbam. Spremembe so očitnejše v regijah, kjer je gostejša razdelitev zračnega prostora in posledično več pozicij kontrole zračnega prometa, ki za delovanje potrebujejo svoje frekvence brez motenj ostalih.

Z manjšim razmikom lahko tako zagotovimo še gostejšo razdelitev in modifikacijo ATC pozicij, dodatno pa lahko individualno radijsko povezavo zagotovimo več manjšim športnim letališčem ali posameznim letalskim dogodkom.

Kako deluje 8.33 razdelitev?

Vrinjanje novih frekvenc v staro razdelitev je na prvi pogled logična, ampak v podrobnostih ni dobro razumljiva.

Najprej je potrebno vedeti da pomeni 8,33 razdelitev na 8,33 kHz. Če to prestavimo v MHz v katerih smo navajeni frekvenc, je to npr 118,00833 MHz.

Torej vrinjeni kanali izgledajo na praktičnem primeru frekvence 118,000 MHz do 118,025 MHz takole:

Razdelitev frekvenc

Novi kanali so vrinjeni med stare. Pri čemer je pa tako, da se stare frekvence ponovijo tako na novi kot na stari izvedbi - npr 118.000 MHz. (Akademija 4, 2021)

Izračunane frekvence zaradi poenostavitve zaokrožimo na 4 decimalna mesta.

ONE EIGHT ZERO THREE THREE THREE?

Kot narekuje ICAO se uporablja 6-mestna izgovorjava letalskih frekvenc, razen če sta peta in šesta števka enaki 0. Glede na 8.33 kHz razmik, bi tako v izgovorjavi izgubili prvo števko. V izogib zmedi so uporabljene frekvence zaokrožene na tri decimalna mesta. To pomeni, da nastala frekvenca kanala 118.0083 MHz postane 118.010 MHz (ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO ONE ZERO). Pilot to frekvenco vnese tudi v radijsko postajo, ki omogoča 8.33 kHz razmik med kanali. Četudi vnesena frekvenca ni enaka frekvenci kanala, bo radijska postaja samodejno omogočila oddajanje na pravi frekvenci.

S tem zaokroževanjem potem na zgornjem primeru postanejo novi kanali tile:

Novi kanali

Sedaj mogoče že razumete zakaj so praktično vse frekvence pretvorjene za 0.005 MHz navzgor. To signalizira odmik od 25 kHz kanalov. (Akademija 4, 2021)

Tako je torej ustvarjena osnova za radijske kanale, ki se sedaj na vsakih 0,005 MHz.

Nove frekvence v Sloveniji

V Sloveniji se z omenjeno spremembo spreminjajo vse frekvence lokalnih letališč, stolpov, obeh proceduralnih kontrol ter priletne kontrole.

Spisek novih frekvenc je pripet temu blogu kot .pdf dokument. Iz sprememb so izvzete frekvence za pomoč v sili (121.500 MHz), frekvence za digitalne povezave VHF ter frekvenca za samodejno letališko informacijsko službo ATIS (128.175 MHz).

Kakšne spremembe prinaša to za pilote?

Piloti se bomo morali v glavnem navaditi novih frekvenc in to bistvenih sprememb za nas to ne bo prinašalo. Piloti pa moramo zagotoviti tudi, da radijska postaja v našem letalu omogoča že večkrat omenjenim zahtevam. Tudi če naša naprava ustreza zahtevam, moramo biti pozorni, da je nastavljena na pravilen razdelek.

Zmogljivost obvezno označimo tudi v našem planu poleta, tako, da v razdelek 10 vpišemo znak Y, ki pomeni da imamo na krovu VHF radijsko postajo, ki podpira 8.33 kHz razmik med letalskimi frekvencami.

SPREMEMBE ZRAČNEGA PROSTORA V OKOLICI LETALIŠČA CERKLJE OB KRKI (LJCE)

V zadnjem obdobju je to letališče doživelo temeljito prenovo in to se bo poznalo tudi na okoliškem zračnem prostoru.

Poleg novih in obnovljenih hangarjev je letališče pridobilo daljšo stezo, nov kontrolni stolp, novo gasilsko postajo, novo osvetlitev. S tehnološko prenovo in rekonstrukcijo letališče letališče postaja osrednje vojaško letališče za potrebe Slovenske vojske, zavezništva NATO ter civilne potrebe.

Pred kratkim se je zaključila 1. faza posodobitve letališča Cerklje ob Krki, ki je poleg vsega omenjenega pridobila tudi dodatna navigacijska sredstva, ki bodo omogočala IFR odlete in prilete v vseh vremenskih pogojih.

Zaradi tega razloga, se spreminja tudi struktura kontrole zračnega prometa in zračni prostor v širši okolici okrog letališča. Kot smo bili vajeni do sedaj, je na Cerkljah deloval samo t.i. stolp.

Omogočeni so bili le leti z vizualnimi pogoji leta. Z dnem 22. aprila 2021 pa se bo na tem letališču uvedla priletna kontrola zračnega prometa (Cerklje Approach).

Kaj bo drugače?

Spremembe zračnega prostora so prikazane na spodnji sliki, povzete iz eAIP. Uvajajo se novi zračni prostori:

  • Terminal TMA Cerklje (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
  • Terminal TMA Ljubljana 4
  • Spremenjen CTR Cerklje

Novi zračni prostori

Em, kaj so tisti krogi okrog Cerkelj? (AIP Slovenija, 2021)

VFR piloti bomo morali biti posebej pozorni na nove terminale, ki nam bodo po višini in širini zožili nekontroliran zračni prostor. Ker gre za velike spremembe, je priporočljivo, da si vdak od nas znova odpre eAIP, ter si ogleda nove zračne prostore, da s svojimi dejanji ne bi ogrožal sebe in drugih udeležencev v zračnem prostoru.

Zračni prostori so aktivni le v času obratovanja letališča. Delovni čas je objavljen v NOTAM sporočilih

Ali lahko letim na letališče Cerklje ob Krki?

Seveda. Kljub temu, da gre za vojaško letališče so dovoljeni tudi leti civilnih zrakoplovov, vendar moramo za to 72 ur pred letom pridobiti dovoljenje pristojnih služb. Seveda, rabimo za prilet uporabiti vstopno/izstopne točke iz CTR.

Tudi te se z dnem 22. april 2021 za letališče Cerklje spreminjajo. Po novem bomo lahko v kontrolirano cono letališča vstopali ali iz nje izstopali na naslednjih točkah:

  • Iz severa CN1 Cerkev v vasi Kalobje CN2 Hidroelektrarna Krško
  • Iz severozahoda CNW Hidroelektrarna Vrhovo
  • Iz zahoda TREBNJE Počivališče Dul Iz zahoda CW1 Cerkev Trška gora
  • Iz jugozahoda CS1 Kamnolom Podrgad CS2 Hipodrom Šentjernej


Kako sedaj iz severna Slovenije v južno?

Naš let se iz karte zračnih prostorov zdi skoraj nemogoč. Ali bomo še lahko leteli po VFR1 zračni poti med Celjem in Trebnjim?

Seveda, vendar bomo morali biti po novem veliko bolj pozorni na zračne prostore okoli nas, ter ostali promet, ki bo zaradi omejitev na tem delu sploh v poletnih mesecih bolj zgoščen.

Naš let začenjamo nad točko CELJE, pot pa nas vodi preko točk RADEČE - TREBNJE - PONIKVE. Do sedaj smo bili vajeni, da je t.i. VFR1 zračna pot na tem odseku od 1000ft AGL (Above Ground Level) do 7500 ft MSL (Mean Sea Level).

Od aprila pa bo na tem odseku maksimalna višina zračne poti 4500 ft MSL. Izgubili smo 3000 ft nekontroliranega zračnega prometa, zakaj? Seveda zaradi vseh zgoraj naštetih dejavnikov. Na omenjeni poti bomo sedaj omejeni z zračnimi prostori D razreda.

Terminali okrog Cerkelj

TMA in CTR Cerklje. (AIP Slovenia, 2021)

Če pogledamo podrobneje na sliki, se moramo izogniti TMA CERKLJE 2, TMA CERKLJE 4 in TMA CERKLJE 6. Kako to vemo in kakšne so višinske omejitve?

Kot lahko vidimo iz slike, bo naša pot omejena na maksimalno višino 4500 ft MSL v TMA CERKLJE 2, 5500 ft MSL v TMA CERKLJE 4 in 6500 ft v TMA CERKLJE 6. V primeru, da bi naš let nadaljevali v Kočevje, Novo Mesto ali južneje moramo biti pozorni tudi na področja 3, 5 in 7.

Prerez zračnega prostora

To je vertikalni presek v liniji vzhod-zahod. Levo je zahod, desno je vzhod. Ni risano v merilu in zato rahlo zavaja. (2021)

Na naši zahodni strani (gledano iz perspektive pilota) je naša pot omejena s terminalom TMA LJUBLJANA 4. Naša pot tu bo po novem omejena na maksimalno višino 4500 ft MSL (za primer leta v nekontroliranem zračnem prostoru).

Ali lahko letim v TMA CERKLJE 1?

Lahko, vendar z zavedanjem, da je to kontroliran zračni prostor že od 1000 ft AGL do 7500 ft MSL. Za letenje v tem zračnem prostoru potrebujem dovoljenje kontrole zračnega prometa, vstopanje pa je dovoljeno preko vstopnih VFR točk.

Huh?

Spremembe zračnega prostora bodo definitivno v veliki meri vplivale na letenje v vizualnih pogojih letenja. To bo tudi pravi trenutek, da vsi piloti osvežite znanje in dosežete novo klasifikacijo slovenskega zračnega prostora, ki se kot rečeno uvaja z dnem 22. aprila 2021.

Poleg nadgradnje našega znanja pa je to pravi čas za nadgradnjo GPS baz naših letalskih pripomočkov. Tukaj se lahko obrnete bodisi na spletno stran FlyGarmin ali pa na slovenskega zastopnika Cirrus. Ne pozabite tudi posodobiti svojih SkyDemonov in podobnih navigacijskih pripomočkov na tablicah.

[ Modified: Wednesday, 7 April 2021, 10:16 PM ]